Przygotowanie pracy dyplomowej - w czym możemy pomóc?

Merytoryczność treści oraz poprawny skład edytorski zawartości pracy to dwa niezbędne wymogi, które musi spełnić dobra praca dyplomowa. Przygotowanie pracy dyplomowej, magisterskiej, licencjackiej czy na wyższe szczeble to sporo pracy, często według bardzo konkretnych wymogów promotora lub uczelni. Jak sprostać tym wymogom? Po pierwsze należy dokładnie wiedzieć, czego się od nas wymaga. Dalej jako autorzy pracy musimy się nauczyć, albo przypomnieć co oznaczają konkretne wymogi i jak je spełnić. Dziś przypomnimy kilka ułatwień i automatów jakie daje użytkownikowi Word - jeden z najlepszych edytorów tekstu na rynku cywilnym.

Parametry do ustawienia

 1. CZCIONKA  - zwykle wielkości czcionek są zależne od liczny nagłówków, rozdziałów i podrozdziałów. Jest to zwykle odpowiednio 17, 15 i 12 punktów.
 2. FONT - zasadniczo jest to Times New Roman lub Arial
 3. TEKST - zwykle 12, natomiast tytuł i główne informacje jak np. nazwa uczelni umieszczane są po środku i wpisane kapitalikami.
 4. INTERLINIA I TABULATORY - interlinie między wierszami tekstu zwykłego wynosi zwykle półtora wiersza, taby stosowane są z ustawień standardowych, czyli pod klawiszem TAB ustawiony standardowo w Word na 1,25.
 5. MARGINESY:
  - Lewy - 3,5 cm (2,5 cm + 1 cm na oprawę pracy dyplomowej),
  - Prawy - 2,5 cm;
  - Górny - 2,5 cm;
  - Dolny - 2,5 cm
 6. POZOASTAŁE INTERLINIE:
  - Potrójna - w odstępie między tytułem rozdziału a tytułem podrozdziału, w odstępie między tytułem podrozdziału a tekstem zasadniczym;
  - Pojedyncza dla odstępów stosowanych w odsyłaczach i przypisach.
Przygotowanie pracy dyplomowej

W następnym artykule opowiemy Wam o automatyzacji pracy i nieoczywistych wymogach edytorskich. Dodatkowo zamieszczamy tam instruktarz wideo, dostępny również na naszym kanale. A jeśli potrzebujesz nauczyć się tylko tych konkretnych funkcji lub w większym zakresie swobodnie pracować w Wordzie.

 

 

Polecamy nasze inne kursy: